بازرگانی ۵۲۰ سالهاست در زمینه تدارکات کالاهای ساختمانی به طور اعم و در سالهای اخیر در زمینه کاشی و سرامیک به طور اخص فعالیت دارد.
بالا بردن سطح دانش و استاندارد کارکنان این بازرگانی جزو اهداف این موسسه می باشد.
بدیهی است که در کنار تجارت کالاهای ساختمانی ، این بازرگانی هرگونه مشاوره ای را که لازم است در اختیار همکاران و مصرف کنندگان عزیز جهت بهبود کارایی کالاهای مورد احتیاج ، قرار خواهد داد.


با ما تماس بگیرید

آیا نیاز به مشاوره یا اطلاعات بیشتری دارید ؟

محصولات